• Parkování

   Ceník

   Ve všedních dnech je parkování po dobu 90 minut ZDARMA, každá další započatá půlhodina 20,- Kč.

   O víkendu je parkování 8 hodin ZDARMA, každá další započatá půlhodina 20,- Kč.

   Ve dnech státních svátků je parkování 8 hodin ZDARMA, každá další započatá půlhodina 20,- Kč.

   Parkování zdarma lze prodloužit o 2 hodiny na informacích v přízemí OC na celkem 3,5 hodiny zdarma, a to v časech 9:00 do 20:00 po předložení vjezdového parkovacího lístku, který obsahuje čárový kód a účtenky z OC za nákup v daném dni s minimální hodnotou 200 Kč.

   Parkování pro návštěvníky kina, myčky a Saunie lze prodloužit o 3,5 hodiny (na celkem na 5 hodin) a prodlužuje se přímo na pokladnách kina, myčky a Saunie. Neplatí o víkendech a svátcích, kdy je parkování 8 hodin zdarma.

   Po opuštění parkoviště a opakovaném vjezdu v čase kratším než 1 hodina, je parkování zpoplatněno sazbou 20,- Kč za každou započatou půlhodinu. Při opakovaném vjezdu v čase delším než 1 hodina, zákazník opět využívá zvýhodnění 90 minut zdarma a následně platí za každou započatou půlhodinu 20,- Kč.

   Výše uvedené minuty zdarma nelze sčítat. Automaticky je uplatněna vždy první z výhod, která je aktuálně platná při vjezdu do parkovacího domu. 

   PŘÍSTUPNOST PARKOVACÍHO DOMU

   VJEZDY DO PARKOVACÍHO DOMU

   Z ulice Dr.Milady Horákové (ve směru od magistrály nebo od Liberce Rochlic) vjezd do 2. podlaží 1.parkovacího domu, přes můstek do 2.parkovacího domu, kde přímo na patře jsou 2 vstupy do Nákupní galerie.

   Z ulice Blažkova (ve směru od centra Liberce) vjezd do 1. podlaží parkovacího domu, vstupy do nákupní galerie jsou ve 2.podlaží a ve 3.podlaží (střešní parkoviště)

   VÝJEZDY Z PARKOVACÍHO DOMU

   Do ulice Dr.Milady Horákové (směrem k centru)  výjezd z 2. podlaží parkovacího domu

   Do ulice Blažkova (ve směru od centra Liberce, dále navazuje na ul.Dr.Milady Horákové) výjezd v 0. podlaží parkovacího domu

   Obchodní centrum Forum Liberec neručí za předměty a cennosti uložené ve vozidle, parkoviště je nehlídané.

   V prostorách parkovacího domu platí přísný zákaz kouření.

   Při jízdě i pohybu v prostorách parkoviště dbejte navigace, výstražné navigace a pokynů bezpečností agentury.

   Maximální povolená výška vozidla je 2 m, maximální povolená rychlost v parkovišti je 10 km/h.

   Ve všedních dnech je parkování po dobu 90 minut ZDARMA, každá další započatá půlhodina 20,- Kč.

   O víkendu je parkování 8 hodin ZDARMA, každá další započatá půlhodina 20,- Kč.

   Ve dnech státních svátků je parkování 8 hodin ZDARMA, každá další započatá půlhodina 20,- Kč.

   Parkování zdarma lze prodloužit o 2 hodiny na informacích v přízemí OC na celkem 3,5 hodiny zdarma, a to v časech 9:00 do 20:00 po předložení vjezdového parkovacího lístku, který obsahuje čárový kód a účtenky z OC za nákup v daném dni s minimální hodnotou 200 Kč.

   Parkování pro návštěvníky kina, myčky a Saunie lze prodloužit o 3,5 hodiny (na celkem na 5 hodin) a prodlužuje se přímo na pokladnách kina, myčky a Saunie. Neplatí o víkendech a svátcích, kdy je parkování 8 hodin zdarma.

   Po opuštění parkoviště a opakovaném vjezdu v čase kratším než 1 hodina, je parkování zpoplatněno sazbou 20,- Kč za každou započatou půlhodinu. Při opakovaném vjezdu v čase delším než 1 hodina, zákazník opět využívá zvýhodnění 90 minut zdarma a následně platí za každou započatou půlhodinu 20,- Kč.

   Výše uvedené minuty zdarma nelze sčítat. Automaticky je uplněna vždy první z výhod, která je aktuálně platná při vjezdu do parkovacího domu. 

   PŘÍSTUPNOST PARKOVACÍHO DOMU

   VJEZDY DO PARKOVACÍHO DOMU

   Z ulice Dr.Milady Horákové (ve směru od magistrály nebo od Liberce Rochlic) vjezd do 2. podlaží 1.parkovacího domu, přes můstek do 2.parkovacího domu, kde přímo na patře jsou 2 vstupy do Nákupní galerie.

   Z ulice Blažkova (ve směru od centra Liberce) vjezd do 1. podlaží parkovacího domu, vstupy do nákupní galerie jsou ve 2.podlaží a ve 3.podlaží (střešní parkoviště)

   VÝJEZDY Z PARKOVACÍHO DOMU

   Do ulice Dr.Milady Horákové (směrem k centru)  výjezd z 2. podlaží parkovacího domu

   Do ulice Blažkova (ve směru od centra Liberce, dále navazuje na ul.Dr.Milady Horákové) výjezd v 0. podlaží parkovacího domu

   Obchodní centrum Forum Liberec neručí za předměty a cennosti uložené ve vozidle, parkoviště je nehlídané.

   V prostorách parkovacího domu platí přísný zákaz kouření.

   Při jízdě i pohybu v prostorách parkoviště dbejte navigace, výstražné navigace a pokynů bezpečností agentury.

   Maximální povolená výška vozidla je 2 m, maximální povolená rychlost v parkovišti je 10 km/h.