COOKIES

 • PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES A JEJICH NASTAVENÍ

  • Obecným právním předpisem upravujícím oblast ochrany osobních údajů na území Evropské unie je obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 679/2016 (dále jen „nařízení GDPR“). Tato pravidla používání souborů cookies jsou v souladu s požadavky nařízení GDPR.

   Tato pravidla používání souborů cookies (dále jen „pravidla“) obsahují popis jednotlivých druhů souborů cookies, které webové stránky vlastněné a spravované společností NE Property BV (dále jen „webové stránky“) pro svoji činnost využívají.

   V rámci propagace nákupního centra, a to i prostřednictvím webových stránek, společnost NE Property BV spolupracuje s těmito subjekty ze skupiny NEPI Rockcastle: Liberec Property s.r.o. – FORUM LIBEREC (dále jen „nákupní centrum“), NEPI Investment Management SRL (dále jen „NIM“) a Marketing Advisers SRL (dále jen „MA“). Z hlediska správy vašich osobních údajů jsou výše uvedené subjekty ze skupiny NEPI Rockcastle společnými správci ve smyslu čl. 26 nařízení GDPR.

   NE Property BV, nákupní centrum, NIM a MA jsou součástí skupiny Nepi Rockcastle a pro účely těchto pravidel se na ně dále společně odkazuje jako na „skupinu NEPI Rockcastle“ nebo „společní správci“. Výrazy „my“ a „naše“ používané v těchto pravidlech odkazují na skupinu NEPI Rockcastle.

 • CO JSOU SOUBORY COOKIES?

  • Tzv. „webový soubor cookies“ (označovaný také jako „soubor cookies prohlížeče“, „HTTP cookies“ nebo jen „soubor cookies“) je malý soubor složený z písmen a číslic, který se uloží do počítače nebo mobilního či jiného zařízení, s jehož pomocí se uživatel připojuje k internetu.

   Soubory cookies se ukládají pomocí webového prohlížeče (např. Internet Explorer, Firefox, Chrome). Jednou uložené soubory cookies mají předurčenou dobu platnosti a zůstávají „pasivní“, tj. neobsahují žádný software, viry ani spyware a nemají přístup k informacím uloženým na pevném disku uživatele.

   Soubory cookies se skládají ze dvou částí – názvu a obsahu, resp. hodnoty souboru cookies.

 • K ČEMU SOUBORY COOKIES POUŽÍVÁME A JAK?

  • Soubory cookies používáme k tomu, abychom zlepšili provoz a fungování webových stránek a lépe pochopili, jak návštěvníci webové stránky a služby nabízené na webových stránkách používají.

   Ukládání souborů cookies nám poskytuje snadný a pohodlný způsob, jak pro vás upravit a zlepšit používání mobilní aplikace a zpříjemnit vám další návštěvu.

   Skupina NEPI Rockcastle nepoužívá soubory cookies ke shromažďování osobních údajů, jako např. jmen. Informace obsažené v souboru cookies nicméně můžeme přiřadit k vašim osobním údajům shromážděným jinými prostředky (např. z vyplněných registračních formulářů).

 • JAK MŮŽU SOUBORY COOKIES SPRAVOVAT?

  • Zablokování souborů cookies

   Po vstupu na webové stránky máte možnost udělit souhlas s používáním souborů cookies, které vám umožní využívat všechny funkce webových stránek bez omezení. Odmítnout nelze používání nezbytně nutných souborů cookies, protože to může ovlivnit fungování webových stránek.

   Blokování ostatních souborů cookies nemusí mít na provoz a fungování webových stránek při jejich používání vliv. Pokud odmítnete používání všech souborů cookies, budou zakázány jak vlastní soubory cookies, tak soubory cookies třetích stran. Vlastní soubory cookies budou navíc odstraněny. Soubory cookies třetích stran odstranit nemůžeme, to musíte sami. Toto lze provést v nastavení prohlížeče.

 • Zakázání nebo odstranění souborů cookies v prohlížeči

 • JAKÉ DRUHY SOUBORŮ COOKIES POUŽÍVÁME?

 • Nezbytně nutné soubory cookies

  • Nezbytně nutné soubory cookies zajišťují chod funkcí, bez nichž byste nemohli tyto webové stránky používat, například to, že se vám při používání jednotlivých funkcí webových stránek zobrazí verze, která má širokopásmové připojení o objemu dat odpovídající vašemu internetovému připojení. Tyto soubory cookies navíc přesměrují stránky z http na https a uloží i vaše předvolby souborů cookies pro naše webové stránky.

   Nezbytně nutné soubory cookies, které používáme, jsou:

   – soubory cookies používané pouze za účelem přenosu komunikace prostřednictvím internetu,

   – soubory cookies nezbytně nutné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby, které výslovně požadujete (tzn., že pokud tyto soubory cookies zakážete, nebudeme vám moci výslovně požadovanou službu poskytnout).

   Použití nezbytně nutných souborů cookies pro výše uvedené účely je založeno na našem oprávněném zájmu zajistit řádné fungování a přístup na webové stránky a jejich technické využití a poskytnout vám služby, které výslovně požadujete.

 • Statistické soubory cookies

  • Tyto soubory cookies používáme k tomu, abychom zjistili statistické informace o využívání webových stránek (např. počet a zdroje návštěv). Do této kategorie mohou patřit i soubory cookies třetích stran.

   Použití statistických souborů cookies pro výše uvedené účely je založeno na našem oprávněném zájmu zkvalitňovat obsah webových stránek a akcí pořádaných na webových stránkách a lépe vyhodnocovat efektivitu reklamních kampaní vedených na webových stránkách.

 • Marketingové soubory cookies

  • Tyto soubory cookies umožňují webovým stránkám zapamatovat si vaše předvolby a nabídnout vám vylepšené a personalizované funkce. Do této kategorie mohou patřit i soubory cookies třetích stran.

 • SOUHLAS S UKLÁDÁNÍM MARKETINGOVÝCH SOUBORŮ COOKIES

  • Skupina NEPI Rockcastle zamýšlí používat soubory cookies pro marketingové účely, k čemuž však potřebuje váš souhlas. Pro přijetí těchto souborů klikněte na tlačítko „Uložit nastavení“, nebo pro více informací o používaných souborech cookies a jejich nastavení zmáčkněte tlačítko „Spravovat nastavení“.

   Třebaže soubory cookies umístěné na webových stránkách obvykle neobsahují osobní údaje, společnosti ze skupiny NEPI Rockcastle budou v rozsahu, v jakém lze informace obsažené v souboru cookies přiřadit k vašim osobním údajům shromážděným jinými prostředky (např. z vyplněných registračních formulářů), vystupovat jako společní správci ve smyslu čl. 26 nařízení GDPR.

   Společní správci si mezi sebou ujednáním vymezí spolupráci a zajistí plné dodržování vašich práv bez ohledu na to, u kterého ze společných správců je výkon práv uplatňován.

   U společných správců tak můžete uplatnit kterékoliv z práv uvedených v části Práva subjektu údajů s výjimkou práva vznést námitku proti zpracování, neboť toto zpracování není založeno na oprávněném zájmu společných správců.

 • NASTAVENÍ PŘEDVOLEB

  • Vybrat si můžete jednotlivé kategorie konkrétních souborů cookies používaných na těchto webových stránkách.

   S výjimkou kategorií souborů cookies, které jsou nezbytně nutné pro fungování webových stránek, můžete ukládání souborů cookies povolit nebo zakázat pro každou kategorii souborů cookies zvlášť, a to posunutím ukazatele v políčku na konci řádku, které se zobrazí u každého druhu souborů cookies po zvolení možnosti „SPRAVOVAT NASTAVENÍ“ na liště cookies při první návštěvě webových stránek. Pokud se rozhodnete tyto kategorie souborů cookies nepoužívat, nebudeme ukládat jiné kategorie souborů cookies než ty, které jsou pro správné fungování webových stránek nezbytně nutné.

   Pokaždé, kdy vám bude nabídnuta možnost ukládání souborů cookies přijmout nebo odmítnout, vám poskytneme i základní informace, které pro výběr dané možnosti potřebujete znát, a to: o jaký druh souborů cookies se jedná, kdo je správcem osobních údajů, zda jsou dané soubory cookies trvalé nebo relační, vlastní nebo třetích stran (s výjimkou nezbytně nutných souborů cookies [které jsou vždy vlastní]) a zda jsou vaše osobní údaje předávány mimo Evropský hospodářský prostor.

   Svůj souhlas s ukládáním souborů cookies můžete kdykoliv odvolat a používání jednotlivých souborů cookies zakázat (s výjimkou těch, které jsou nezbytně nutné pro fungování těchto webových stránek), a to:

   (i) výběrem možnosti „SPRAVOVAT NASTAVENÍ“ v liště cookies, která se zobrazí při první návštěvě webových stránek,

   (ii) kliknutím na odkaz „PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES A JEJICH NASTAVENÍ“, který je trvale umístěný v zápatí webových stránek.

 • ZMĚNY A ÚPRAVY PRAVIDEL POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

  • Tato pravidla byla naposledy aktualizována dne 10.05.2022.

Navigovat